Gehoorbescherming

Blootstelling aan langdurige en/of bovenmatige geluidsniveaus kunnen uw gezondheid en welzijn negatief beïnvloeden. Het risico op blijvende gehoorschade of andere gehoorproblemen zoals Tinnitus door schadelijke geluidsniveaus in uw directe omgeving, kan worden voorkomen door het juiste gebruik en het dragen van de juiste gehoorbescherming.

Ons assortiment van gehoorbescherming omvat:

De Edge disposable oorpluggen.
De Edge herbruikbare oorpluggen.
De Edge detecteerbare oorpluggen.
De Edge gehoorbeschermingsbeugel.
De Edge oorkappen.

Voor vragen neem contact op met onze customer service.