Valbescherming

Bij werken op hoogte is valgevaar altijd aanwezig.
Het werken op hoogte op bijvoorbeeld ladders, daken, steigers of op een platform brengt risico’s met zich mee.
Een val veroorzaakt veelal ernstig letsel en kan zelfs de dood tot gevolg hebben.

Maatregelen moeten in eerste aanleg aan de bron worden genomen; juist bij het werken op hoogte is het nemen van maatregelen moeilijk of zelfs onmogelijk en daarom is een goed valbeveiligingssysteem letterlijk van levensbelang.